Waszink Actuarieel Advies

Home Diensten Missie & Waarden Contact Links
 
Missie
 
Verhoging rendabiliteit van FinanciŽle Instellingen door verbeterd gebruik van kapitaal, herverzekering en intern risicobeheer, tevens rekening houdend met alle externe vereisten.
 
 
Waarden
 
Kwaliteit
 
 • Dienstverlening van hoogste kwaliteit conform nationale en internationale 'best practices' en in lijn met meest recente ontwikkelingen.
   
 • Waardetoevoeging aan de bedrijfsvoering van de klant die significant hoger is dan de in rekening gebrachte kosten.
 
Innovatie
 
 • Ontwikkelen van nieuwe methoden, producten en inzichten voor de continue verbetering van risicobeheer en risicomodellering.

 

Kennisoverdracht

 

 • Klanten in staat stellen hun begrip van risico, rendement en de afweging daartussen verder te ontwikkelen. Tevens vergroting kennis van analytische technieken t.b.v. risicobeheer en waarde-optimalisatie. 

 • Klanten in staat stellen volledig te voldoen aan de eisen gesteld door prudentieel toezicht, en de daarbij ontwikkelde processen optimaal te benutten in de dagelijkse bedrijfsvoering.

 • Klanten op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicobeheer en financieel toezicht, en de daarbij toegepaste technieken.

 

Integriteit

 

 • Advies op basis van feiten, analyse, ervaring, 'best practice', resultaat-onafhankelijke assumpties en onderbouwde opinies met een duidelijke aangegeven scheiding van commerciŽle belangen. 
   
 • Volledige vertrouwelijkheid en onpartijdigheid.

 

Bijdrage aan branchebrede ontwikkeling van Risicobeheer als discipline

 

 • Bijdragen aan ontwikkeling van methodologie op gebied van risicobeheer door organisaties zoals IAA, AG, overheidsorganisaties en branche-organisaties.
   
 • Vertegenwoordigen van de gemeenschap van risicobeheer-professionals in de financiŽle dienstverlening.